حمایت از کالای ایرانی

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

حضور مرکز آموزش فنی و حرفه ای سربیشه در نمایشگاه دستاورد ها و توانمند یهای شهرستان سربیشه

به مناسبت گرامیداشت روز شهرستان نمایشگاه دستاورد ها و توامندیها ی شهرستان در محل مهدیه برگزار گردید.

 

4545

6541

6662

6954