سال رونق تولید گرامی باد

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید روسا و کارکنان ادارات شهرستان از مرکز آموزش فنی و حرفه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان سربیشه، روسا و کارکنان ادارات شهرستان به مناسبت هفته ملی مهارت از این مرکز بازدید نمودند. در این دیدار ، کارکنان ادارات شهرستان با تبریک هفته ملی مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای به کارکنان مرکز ، از کارگاههای آموزشی نیز بازدید کردند.

تصویر روز

22763_519.jpg

اطلاعیه های مهم