سال رونق تولید گرامی باد

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

تور ترویجی ویژه مهارت آموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران سربیشه

 

اردوی یک روزه بازدید از شرکت تعاونی الغدیر شهرستان سربیشه و کارگاه های موفق مشاغل خانگی که با مشارکت پروژه بین المللی ترسیب کربن پس از گذراندن آموزش های  فنی و حرفه ای منجر به ایجاد اشتغال پایدار گردیده است.

این اردو با هدف ترویج فرهنگ مهارت آموزی، تشکیل تعاونی و کارگروهی ایجاد مشاغل خانگی با همکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان برای تعداد 20 نفراز کارآموزان برگزار گردید.

تصویر روز

22763_519.jpg

اطلاعیه های مهم